Geomera, geodetické služby Spišská Belá

Spoločnosť vykonáva všetky bežne geodetické a kartografické práce.

Geomera, geodetické služby Spišská Belá

Geomera, geodetické služby a kartografické služby Spišská Belá

Spoločnosť vykonáva všetky bežne geodetické a kartografické práce.

Adresa: Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá
Telefón:0903539795
E-mail:geomera@geomera.sk

Služby:
- budovanie bodových polí
- vyhotovenie geometrických plánov
- vyhotovenie účelových máp veľkých mierok
- zameranie podzemných a nadzemných vedení
- budovanie vytýčovacích sietí
- vytýčenie stavieb
- kontrolné merania a zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov
- geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
- meranie posunov stavebných objektov
- zameranie žeriavových dráh
- digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov
- 3D modely objektov
- poradenská činnosť týkajúca sa investičnej výstavby
- majetkoprávne vyporiadanie pozemkov a stavieb
- príprava kúpnych a nájomných zmlúv a iných zmlúv
- prerokovanie projektovej dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania
- vyhotovenie mapových podkladov pre projektantov
- zameranie základnej mapy závodu
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- zameriavanie a vytyčovanie inžinierskych sieti
- zameranie skutočného prevedenia stavieb – vodovod, plynovod, kanalizácia
- polohopisné a výškopisné zameranie terénu
- podklady pre projekty
- účelové mapy všetkých mierok
- digitálne spracovanie a vektorizácia mapových podkladov
- výstup vo všetkých druhoch formátov

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.